Αρχική
18.07.24
 
 
Επιλογές
Αρχική
Σκοπός - Φιλοσοφία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Τεχνικά Θέματα
Τεχνικοί Όροι
Αναζήτηση
Επικοινωνία

Συντήρηση

Η συντήρηση είναι μια σειρά ελέγχων και ενεργειών που γίνονται με σκοπό την διατήρηση του ανελκυστήρα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση έτσι ώστε να διακινεί τους επιβάτες του απρόσκοπτα και με ασφάλεια.

Η συντήρηση αποτελείται από: α) την προληπτική συντήρηση κατά την οποία γίνονται οι προβλεπόμενες από τους ισχύοντες κανονισμούς και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή εργασίες, β) την επανορθωτική συντήρηση (επισκευές) εν συνεχεία των αναγκών που προκύπτουν από την φθορά χρήσης που παρουσιάζει η εγκατάσταση.

Σκοπός, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των διακινούμενων και η βελτίωση του συντελεστή ασφαλείας. Η σχέση μας με τον πελάτη δεν εξαντλείται με την παράδοση του έργου, αλλά συνεχίζεται αδιαλείπτως με την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη, που για την εταιρεία μας αποτελεί έναν εξ' ίσου σημαντικό παράγοντα για μια αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα.

Η συντήρηση των ανελκυστήρων γίνεται βάση ημερησίου προγράμματος ανά περιοχή πελατών και κάλυψη βλαβών από ειδικά συνεργεία. Το άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό μας μελετά την ασφάλεια και λειτουργικότητα των ανελκυστήρων, έχοντας πάντα ως κοινό παρονομαστή της εγγυημένης εργασίας και δράσης τους την εξέταση των ιδιαιτεροτήτων κάθε έργου.

Έχοντας ως κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών η εταιρεία μας πραγματοποιεί και περιοδικούς ελέγχους με σκοπό την ασφάλεια των επιβατών και του κτιρίου. Η μακροζωία ενός ανελκυστήρα εξαρτάται από την ποιότητα της εγκατάστασης, την ποιότητα του υλικού και της συντήρησης.

Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να υπογράψει από κοινού με τον διαχειριστή συμφωνητικό συντήρησης καθώς και να προσκομίσει το ασφαλιστήριο του ανελκυστήρα το οποίο είναι ετήσιο και ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο.

 

   
  Developed by: Jalp.gr